znak

VYNĚTÍ ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

ING. ZDEŇKA KALUŽÍKOVÁ

ÚVOD

Vážení obchodní přátelé,

Zabývám se vynětím ze zemědělského půdního fondu (vynětí ze ZPF). Tuto práci jsem 12 let dělala jako pracovnice životního prostředí. Nyní vynětí ze zemědělského půdního fondu chystám pro stavebníky, zejména na rodinné domy, haly, dílny, obchody, fotovoltaické elektrárny (FVE). Často připravuji podklady pro vynětí ze zemědělského půdního fondu také na komunikace v rámci budování odstavných ploch nebo zpomalovacích ostrůvků. Připravuji trvalé vynětí ze ZPF i dočasné vynětí ze ZPF.
Součástí připraveného vynětí je výpočet odvodů ze zemědělského půdníh fondu, bilance skrývky ornice, vyhodnocení důsledků vlivů na životní prostředí a u dočasného vynětí ze zemědělského půdního fondu i plán rekultivace.
Po předložení základních podkladů ( zejména číslo parcely a informaci o stavbě, technická zpráva...) si další dokumenty dožádám na příslušných orgánech státní správy. Veškeré podklady je možno mi zaslílat e-mailem nebo poštou.
Nachystám kompletní materiál včetně žádosti pro vynětí ze ZPF.
Vyhotovené vynětí ze zemědělského půdního fondu zašlu poštou včetně faktury.
Z tohoto důvodu mohu nachystat vynětí ze ZPF v rámci celé republiky.
Protože zemědělský půdní fond byl moji náplní na odboru životního prostředí, tak mohu udělat vynětí i na složitější zakázku, zejména v souvislosti s vlastnickými vztahy ( 5 let jsem pracovala i na Katastrálním úřadě).
Provádím veškeré podklady pro vynětí ze zemědělského půdního fondu jako výpočet odvodů, bilanci skrývky ornice, vyhodnocení důsledků vlivu na životní prostředí, plán rekultivace pro dočasné vynětí. Provedené práce: Fotovoltaická elektrárna Sedlec u Mikulova, Dobré Pole, Milovice.Rodinný dům Nětčice, Žarošice, Hlohovec.Zpomalovací ostrůvek Hustopeče u Brna, Kostice, Starovice. Továrna na lodě, penzion, sklep, dílna, parkoviště, prodejna s bytovou jednotkou..
Váš email:
Zpráva:


BlueBoard.cz
TOPlist
Úvod | Rozsah práce | Provedené práce | Kontakt | Ceník | Nejčastější dotazy
Copyright 2009 Ing. Zdeňka Kalužíková, Bulhary 197, 691 89, tel.: 721929203, e-mail: z.kaluzikova@seznam.cz
Mapa webu | Vytisknout
Created by Jan Bilík