znak

VYNĚTÍ ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

ING. ZDEŇKA KALUŽÍKOVÁ

ÚVOD

Vážení obchodní přátelé,

Zabývám se vynětím ze zemědělského půdního fondu (vynětí ze ZPF). Tuto práci jsem 12 let dělala jako pracovnice životního prostředí. Nyní vynětí ze zemědělského půdního fondu chystám pro stavebníky, zejména na rodinné domy, haly, dílny, obchody, komunikace, zpomalovací ostrůvky. Připravuji trvalé vynětí ze ZPF i dočasné vynětí ze ZPF.
Součástí připraveného vynětí je výpočet odvodů ze zemědělského půdního fondu, bilance skrývky ornice, vyhodnocení důsledků vlivů na životní prostředí a u dočasného vynětí ze zemědělského půdního fondu i plán rekultivace.
Nachystám kompletní materiál včetně žádosti pro vynětí ze ZPF.
Vyhotovené vynětí ze zemědělského půdního fondu zašlu e-mailem, případně poštou včetně faktury.
Z tohoto důvodu mohu nachystat vynětí ze ZPF v rámci celé republiky.
Protože zemědělský půdní fond byl moji náplní na odboru životního prostředí, tak mohu udělat vynětí i na složitější zakázku, zejména v souvislosti s vlastnickými vztahy ( 5 let jsem pracovala i na Katastrálním úřadě).


Pro vynětí potřebuji:

- parcelní číslo a katastrální území stavby
- snímek se zákresem vynětí včetně místa depote ornice
- u komerčních staveb technickou zprávu
- výměru vynětí (musí to být pod stavbou i pod přístupovými cestami)
- kdo je investorem

- co bude s vodou ze střech
- o jaké stavební řízení se jedná (stavební povolení, územní rozhodnutí....)
- pedologický nebo radonový průzkum, kde je výška ornice. Nejsou-li, tak uděláte sondu, dáte do ní metr a vyfotíte. Toto nahradí pedologický průzkum. Mně pošlete pouze výšku změřené ornice, fotku a snímek se zákresem místa sondy přiložíte k žádosti.

Vynětí udělám do týdne.
Provádím veškeré podklady pro vynětí ze zemědělského půdního fondu jako výpočet odvodů, bilanci skrývky ornice, vyhodnocení důsledků vlivu na životní prostředí, plán rekultivace pro dočasné vynětí. Provedené práce: Fotovoltaická elektrárna Sedlec u Mikulova, Dobré Pole, Milovice.Rodinný dům Nětčice, Žarošice, Hlohovec.Zpomalovací ostrůvek Hustopeče u Brna, Kostice, Starovice. Továrna na lodě, penzion, sklep, dílna, parkoviště, prodejna s bytovou jednotkou..
Kontakt:
tel.: 777595830
e-mail: zdenka(zavinac)kaluzikova.cz
skype: zdenka.kaluzikova


BlueBoard.cz
TOPlist
Úvod | Rozsah práce | Provedené práce | Kontakt | Ceník | Nejčastější dotazy
Copyright 2009 Ing. Zdeňka Kalužíková, Bulhary 197, 691 89, tel.: 721929203, e-mail: z.kaluzikova@seznam.cz
Mapa webu | Vytisknout
Created by Jan Bilík