znak

VYNĚTÍ ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

ING. ZDEŇKA KALUŽÍKOVÁ

Nejčastější dotazy

1) Kdy je nutné dělat vynětí ze zemědělského půdního fondu (dále vynětí)?

- Pokud chcete stavět na orné půdě, louce, pastvině, zahradě, vinici, sadu. Ve většině případů je vynětí nutné. Vyjímky stanoví zákon.

2) Kdo vydává vynětí?

- Odbor životního prostředí místně příslušný katastru prováděné stavby.

3) Platí se za vynětí a kdy?

- Ve většině případů se za zábor zemědělského půdního fondu platí. Odvody se platí až po vydání rozhodnutí o odvodech, které Vám dá odbor životního prostředí. O rozhodnutí o odvodech se nežádá, odbor životního prostředí vydá sám.

4) Co je třeba doložit pro vynětí?

a) snímek se zákresem stavby,
b) výpis z katastru nemovitostí ,
c) vyjádření vlastníků , pokud nejsou stavebníci,
d) výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nepředepisují,
e) plán rekultivace, jedná-li se o dočasné vynětí,
f) předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití,
g) vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na zemědělský půdní fond.

5) Je třeba všechny tyto podklady dodat před tím, než mi připravíte vynětí?

- Kromě vyjádření vlastníků si mohu všechny podklady vyžádat sama, včetně dalších podkladů pro výpočet odvodů
Provádím veškeré podklady pro vynětí ze zemědělského půdního fondu jako výpočet odvodů, bilanci skrývky ornice, vyhodnocení důsledků vlivu na životní prostředí, plán rekultivace pro dočasné vynětí. Provedené práce: Fotovoltaická elektrárna Sedlec u Mikulova, Dobré Pole, Milovice.Rodinný dům Nětčice, Žarošice, Hlohovec.Zpomalovací ostrůvek Hustopeče u Brna, Kostice, Starovice. Továrna na lodě, penzion, sklep, dílna, parkoviště, prodejna s bytovou jednotkou..
Kontakt:
tel.: 777595830
e-mail: zdenka(zavinac)kaluzikova.cz
skype: zdenka.kaluzikova


BlueBoard.cz
TOPlist
Úvod | Rozsah práce | Provedené práce | Kontakt | Ceník | Nejčastější dotazy
Copyright 2009 Ing. Zdeňka Kalužíková, Bulhary 197, 691 89, tel.: 721929203, e-mail: z.kaluzikova@seznam.cz
Mapa webu | Vytisknout
Created by Jan Bilík